Home

Uredni deska rumburk

Starosta města Rumburk Lumír Kus a místostarostové Jiří Pimpara a Ladislav Růžička. Plánovaná výluka Rumburk - Rybniště 8.3.2021 do 21.3.2021 více zde Příloha PD Komise Rady města Rumburk 2018-2022. Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Rumburk 2018-2022; Komise bytová Rady města Rumburk 2018-2022; Komise státní památkové péče Rady města Rumburk 2018-2022; Komise dopravní Rady města Rumburk 2018-2022; Komise pro životní prostředí Rady města Rumburk 2018-202 o 00 — o o o o o o o o < o o o o o N o o o o < < o o < o o o N < o o o o < o < o o o o o o < o o o o o o < o o o o a o o o o < o o o o o c: Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Rumburku. Přílohy ke stažení . 26.04. 2021 Veřejná vyhláška k HPS 2021. 8 kb. PDF; 16.03. 2020 TZ FÚ pro Ústecký kraj. 55 kb. PDF; 27.04. 2017 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017. 13 kb. PDF; Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění. Úřední deska; GDPR; Úvodní stránka. Úřední deska. Úřední deska. Hledat Odvětví Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu Označení (jednací číslo).

www.srasrumburk.c

Úvodní strana / Útvary Policie ČR / Krajská ředitelství policie / Ústecký kraj / Úřední deska Úřední deska Policie České republiky - KŘP Ústeckého kraj Úřední deska. Pronájem restaurace na zimním stadionu Popis (anotace): Správa rumburských areálů sportu - SRAS vypisuje výběrové řízení na provozovatele restaurace na zimním stadionu. Podmínky jsou v zadávací dokumentaci a přílohách. KOntakt: voldrich@srasrumburk.cz nebo +420 730 894 502. Vyvěšeno 24. 07. 2017 Sejmuto 11. 08. 2017 Soubory ke stažení zd-zs.rar. Správa. Úřední deska; Krajské pobočky; Průvodce. Průvodce. Práce a zaměstnání ; Podpora zaměstnanosti pro zaměstnavatele a OSVČ; Dávky a příspěvky; Život a práce v zahraničí; Změny, souhlasy a přístup k informacím; Statistiky; Analytické a koncepční materiály z oblasti zaměstnanosti; Osoby se zdravotním postižením; Pro úřady a poskytovatele služeb; Zaměstnanost. o < < o o o o o N o N o < o o o N < D o O O < < N o o o N o o o D o o D . O < o < O N O O o o N < D D N O o N D 3 O D < CD o o D z: O o o o o < úñední desce po dobu 15 dnü na úFední desce Méstského úiadu Rumburk a Méstského ÚFadU Krásná Lípa a souöasné zveiejnèn zpüsobem umožñujícím dálkový pFístup. V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního Fádu nelze proti opatïení obecné povahy podat opravný prostredek. Soulad opatrení obecné povahy s právními predpisy Ize posoudit v prezkumném Fízení

Dëkujeme ajsme s pozdravem za LCR,s.p. - Lesní správu Rumburk lesní správce Ing. Pavel Bik Seznam revírníkil i, Rumburk revír 10 iméno revírníka Petr Klinger Ing. Roman Kratochvíl Eduard Nëmec Robin Sokol Ing. Jakub Šulák Ing. Miroslav Svobodník Leoš Schwarz Radek UEeñ Martin Hlinka Martin Knobloch PFevzal a projednal za CSV : kontakt 724524956 724524957 724524958 725627820. ÚŘednÍ deska Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb. Ve zveřejněných smlouvách jsou znepřístupněny informace, které nelze poskytnout při postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např. údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Úřední deska. Oznámení o záměru. Úřední deska. Oznámení o záměru Popis (anotace): pronajmou objekt v ulici Královská 1105, Rumburk. Podmínky pronájmu v příloze tohoto oznámení. Vyvěšeno 13. 06. 2017 Sejmuto 29. 06. 2017 Soubory ke stažení pronajem-judo-klub.pdf. Správa rumburských areálů sportu - SRAS U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk IČ: 05708737. Rezervace.

Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují i na stacionární. Městský ú řad Rumburk, odbor stavební ú řad - úsek silni ční správní ú řad, jako p říslušný orgán státní správy ve v ěcech stanovení místní a p řechodné úpravy provozu na silnici II. a III. t řídy, místní komunikaci a na ve řejn ě p řístupné účelové komunikaci a užití za řízení pro provozní informace na silnici II. a III. t řídy, místní.

Dne 26.04.2021 byl oznámen nález dioptrických brýlí, které byly nalezeny na dětském hřišti v ulici Březinova. Brýle jsou nyní uloženy na Městském úřadu Jiříkov, odbor vnitřní správy a jejich možné vyzvednutí majitelem lze provést v úřední dny městského úřadu (pondělí, středa) Městský ú řad Rumburk, odbor stavební ú řad - úsek silni ční správní ú řad, jako p říslušný orgán státní správy ve v ěcech stanovení místní a p řechodné úpravy provozu na silnici II. a III. t řídy, místní komunikaci a na ve řejn ě p řístupné ú čelové komunikaci a užití za řízení pro provozní informace na silnici II. a III. t řídy, místní. Nyní jste zde: Katastrální úřady » Ústecký kraj » Katastrální pracoviště Rumburk » Úřední deska » Oznámení a jiná úřední sdělení » DMS » Dražební vyhláška 137 EX 9872/10-150 k.ú. Jiřetín pod Jedlovou Dražební vyhláška 137 EX 9872/10-150 k.ú. Jiřetín pod Jedlovo

Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/17255-17/Ra OSÚ/2215-2017 Rumburk, 28. dubna 2017 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: sarka.ranusova@rumburk.cz Žadatel: Město Krásná Lípa, IČ 002 61 459, Masarykova čp. 246/6, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka zast.: ProProjekt s.r.o., IČ 254 87 892. S platností od 15. 2. 2021 bude Městský úřad Jiříkov otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny pondělí a středa 8.00-11.30 a 12.30-16.30 Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem. Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější. V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF.. OSVČ: Přehled nejdůležitějších povinností vůči OSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají již od zahájení podnikání několik důležitých povinností vůči příslušným správám sociálního zabezpečení (OSSZ, MSSZ nebo PSSZ)

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad - úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikace a. Odbor rozvoje a investic, úïad územního plánování, Tr. 9. kvétna 1366/48, 40801 Rumburk, piípadné v elektronické podobé podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Méstského úïadu Rumburk epodatelna@rumburk.cz öi datovou schránku méstského úïadu Rumburk sdrbhgg. Lucie šudomová, v.r 1. Výlukový jízdní řád platný dne 18. a 19. května 2020, vždy od 7:40 hod. do 14:15 hod. 081 Děčín - Rumburk Správa železnic / ČD Vlak 406002 6650 406650 40600

Úřední deska - Správa rumburských areálů sportu - SRA

Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23 Jiříkov - Neugersdorf III/6 - III/7 Rožany - Sohland IV/13 - IV/14 Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice V/19 - VI/1 Hřensko - Schmilka VII/13/21 - VII/14 Petrovice - Bahratal IX/1 - IX/2 Krásný Les - Breitenau (dálnice) IX/11/5 - IX/11/6 Cínovec - Zinnwald/Cinvald X/13 - X/14 Cínovec - Altenberg X/15/2 - X/15/3 Moldava - Neurehefeld XI/1 - XI. Úřední deska - stav ke dni 30.3.2021. Zobrazeno je 25 z celkem 3615 záznamů na stránce: -1-2 3 4 5... 145 . Úřední deska od Úřední deska do Název a anotace Zodpovídá; 30.3.2021: 29.4.2021: CHS Epi - EPITETRA - IP - Z10 P - oznámení zahájení řízení VV [PDF, 483 kB] Téma: Řízení o vydání integrovaného povolení - IPPC. Ing. Petr Rosinec: 30.3.2021: 29.4.2021: CHS Epi. Městský úřad Vejprty Tylova 870/6 431 91 Vejprty. Telefon: 474 614 960 E-mail: mesto@vejprty.cz Datová schránka: 4v5by8 Odbor rozvoje a investic, úïad územního plánování, 7.9. kvétna 1366/48, 40801 Rumburk, pFípadné v elektronické podobé podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Méstského úïadu Rumburk epodatelna@rumburk.cz öi datovou schránku mêstského úïadu Rumburk sdrbhgg. Lucie šudomová, v.r MëÚ Rumburk, tr. 9. kvëtna 1366/48, 408 01, Rumburk MëÚ šluknov, nám. Míru l, 407 77, šluknov MëÚ Vamsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47, Vamsdorf MëÚ velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78, velký Šenov Obecní I'lFad Dolní Podluží, 407 55 Obecní úFad Horní Podluží, 407 57 Mëstský úFad Chiibská, 407 44 Obecní úY-ad Kytlice , 407 45 Obecní úYad Lipová, 407 81.

Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání navrhované změny č. 1 územního plánu Dolní Poustevna a vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu Dolní Poustevna na udržitelný rozvoj území / Městský úřad Rumburk Přidáno dne: 14. 11. 201 Slovenského nár. povstání 156/6 408 01 Rumburk - Rumburk 1: JELÍNEK Pavel: Sídliště pod Ralskem 581/ 471 24 Mimoň - Mimoň I: DOSTÁL Jiří: č.p. 85 691 71 Nikolčice: JEŽEK Josef: Míčov č.p. 32 538 03 Míčov-Sušice: JURKOVÁ Ingrid: Botanická 825/37 602 00 Brno - Veveří: HOLUB Willy: Sokolovská 87/95 186 00 Praha. Úřední deska Veřejné vyhlášky města. Platí od Platí do Popis Ke stažení ; 16.4.21: 1.5.21: OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného doprav. značené či zařízení - výkopové práce, místní komunikace na p. p. č. 2186 u p. p. č. 756/57 v k. ú. Horní Podluží: PDF: 27.4.21: 12.5.21: OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechod Nyní jste zde: Katastrální úřady » Ústecký kraj » Katastrální pracoviště Rumburk » Úřední deska » Oznámení a jiná úřední sdělen í » DMS. DMS Dokumenty z dané části úřední desky Veřejná vyhláška V-600/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Kolnerová Platnost od: 15.04.2021 Platnost do: 30.04.2021 Veřejná vyhláška V-623/2021-531 Vyrozumění o.

ČÚZK - Úřední desk

 1. Hlavní menu. Úvod; O nás. O Policii ČR; Tísňová linka 158; Trestní oznámení; Etický kodex; Jak poznat policistu; Hodnostní označení; Povinně zveřejňovan
 2. Aktuální úřední deska. Volby 2020. Rozpočet obce. Na tomto odkazu najdete archiv úřední desky. Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Lipová Přidáno dne: 27. 04. 2021. Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2021 / Finanční úřad pro Ústecký kraj Přidáno dne: 26. 04. 2021. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a.
 3. Úřední deska. Policie České republiky - KŘP Ústeckého kraje . Oznámení veřejnou vyhláškou - SAFI Mujib, nar. 1.1.2003 státní příslušnost Islámský stát Afghánistán. Č. j. KRPU-186678-50ČJ-2020-040022-SV por. Bc. Miroslav Kučaba - 1.4.2021 . Informace pro účely plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění . Informace.
 4. Nyní jste zde: Katastrální úřady » Ústecký kraj » Katastrální pracoviště Rumburk » Úřední deska » Oznámení a jiná úřední sdělen í. Oznámení a jiná úřední sdělení Dokumenty z dané části úřední desky Veřejná vyhláška V-167/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Kolnerová Platnost od: 24.02.2021 Platnost do: 11.03.2021 Veřejná vyhláška V-46/2021.
 5. Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem - Katastrální pracoviště Rumburk, pro obec Varnsdorf, kat. území Varnsdorf, se vším co k těmto nemovitým věcem patří, a to: - Stavba č.p. 1476část obce Varnsdorf, rod.dům na parcele parc.č. 5802 Nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi. Jedná se o id. podíl 18/20 rod. domu v obci Varnsdorf. III. Jedná se o 1.
 6. Vyvěšeno: 7. 5. 2020. Datum sejmutí: 23. 5. 2020. Zpět. Úřad. Úřad obce; Úřední deska; e-podatelna; Povinné informac

Rumburk - Dolní Poustevna, Rumburk - Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. - Rumburk, Panský - Krásná Lípa. 59. Liberec - Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava, Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem, Liberec - Zittau, Großschönau/S. - Seifhennersdorf, Varnsdorf - Rybniště . 548. Szklarska Poreba Górna - Liberec, Železný Brod. Katastrální úřad pro Středočeský krajVyhlášení výběrového řízení: Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03110V části Úřední deska, v sekci Oznámení a jiná úřední sdělení bylo vystaveno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent / vrchní referent oddělení. Katastrální úřad pro Středočeský kraj- Katastrální pracoviště Praha-západVyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.V části Úřední deska, v sekci Oznámení a jiná úřední sdělení bylo vystaveno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I

LESY éESKÉ REPU2LlKY, S. P., SPRÁVA RUMBURK Sukova 785/22a, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, tel. +420 956241±11, Is241@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn vÁŠ DOPIS ZN. VYÑIZUJE Švihlík ÖÍSLO JEDNACÍ LCR241/002800/2019 TELE-FON 725 980 517 Dle rozdélovníku SPISOVÃ ZNACKA 295.5 GSM DATUM 7.52019 E-MAIL Svihlik.ls241@lesycr.cz Oznámení o použití chem. pFípravku Alfametrin IVIE na ošetYení. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj- Katastrální pracoviště Třineczveřejnil novou aktualitu: Informace pro klienty: Katastrální pracoviště Třinec upozorňuje na možnost vhodit podání do poštovní schránky katastrálního pracoviště, která je umístěna u vstupu (vpravo) do této budovy po dobu omezení úředních hodin Hledáme nájemce bufetu na letním stadionu. http://www.srasrumburk.cz/uredni-deska Mésto Dolní Poustevna Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna www.dolnipoustevna.cz, e-mail info(âdolnipoustevna.cz tel. d. : 412397136, 41239722 Méstský úFad Rumburk 9. kvëtna 1366/48, 408 01 Rumburk dbor stavební úFad — úsek silniöní správní úiad Toto opatrení nabylo právních úëinkü dne: 16.08.2016 Mëstský úFad Rumburk Silniëní správní úiad Datum: 07.09.2017 Zpracovatel: Ing. N. Turková öj. OSÚ-SSÚ/35687-1' 14434-2017/Tu OPATkENí OBECNÉ POVAH

Úřední deska - srasrumburk

 1. Rumburk, žádost o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby Chodník - Vilémovská ul., Dolní Poustevna na pozemcích st. p. č. 231/1, 465, 151, 152 a p. p. č. 568/1, 351/5, 572/1, 357/13, 357/28, 357/3, 573/2, 361/7, 361/9, 361/6, 361/8, 361/5, 361/3, 162/2, 162/1, 352/18, 352/17 a 362/14 v kat. území a obci Dolní Poustevna. Městský ú řad Šluknov, odbor stavební ú.
 2. Úřední deska. Číslo jednací Povinný Adresa Soubor; Ing. WEITER Miloš: č.p. 49 683 01 Tučapy: SURÝ František: Masarykovo náměstí 189/ 766 01 Valašské Klobouky: BOBALÍK Pavel: Masarykovo náměstí 89/ 763 61 Napajedla: ZÝKA Vladimír: č.p. 68 270 23 Nezabudice: NOVOTNÝ Roman: Bieblova 1760/15 613 00 Brno - Černá Pole: KLOUČEK Michal: Zenklova 1/35 180 00 Praha.
 3. Nyní jste zde: Katastrální úřady » Ústecký kraj » Katastrální pracoviště Rumburk » Úřední deska » Oznámení a jiná úřední sdělení » DMS » Veřejná vyhláška V-643/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Roubíčková Veřejná vyhláška V-643/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Roubíčkov
 4. Změna adresy webových stránek. Dne 5.10. 2019 byla spuštěna nová podoba integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí
 5. Relaxujte a odpočívejte u vody, v plaveckém bazénu Rumburk (provozní doba od 23.12.2019 do 5.1.2020) Provozní doba zimního stadionu v týdnu od 23.12. - 29.12.2019 Provozní doba plaveckého bazénu v týdnu od 16.12. - 22.12.201
 6. 46. Cihlář Jiří 20.3.1972 Plynární 684/14, 408 01 Rumburk 1, Rumburk.
 7. áře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí * poslední novely katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek (s ohledem na GDPR), novely občanského zákoník 08.10.2020; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč

Úřední deska Veřejné zakázky Senior modul Hlášení rozhlasu. Home; Aktuality; Aktuality; Vytisknout. Aktuality. první stránka; předchozí stránka ; 1; 2; další stránka; poslední stránka; Zobrazeno 1-30 ze 36. Zobrazit vše. Výlukový jízdní řád od 18.4.2021 na trati Děčín - Bad Schandau - Dolní Poustevna - Rumburk (a zpět) Datum: 8. 4. 2021. Provozovatel dráhy. Úřední deska; Dočasné vyloučení vstupu do lesa - nařízení č.3 města Rumburk. 10.11.2017 - nařízení města Rumburk o dočasném vyloučení vstupu do lesa na území Národního parku České Švýcarsko. Město Rumburk svým nařízením dočasně vyloučilo vstup do lesa na území Národního parku České Švýcarsko (ve vyjmenovaných katastrech) a to z důvodu vysokého. Rumburk 48 Teplice 71 Ústí nad Labem 91 Varnsdorf 17 Žatec 60 Tabulka 1 výčet ORP a počet karet místa 2.2.1.2 Tabulková (databázová) část PRVKÚK Obsahuje tabulky shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. Tabulková část k aktualizovaným popisům bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce. 546 Rumburk Dolní Poustevna, Rumburk Ebersbach (Sachs), Mikulá ovice dolní n. Rumburk, Panský Krásná Lípa 164 Rumburk, Panský Krásná Lípa 164 /LEHUHF± =DZLGyZ % tOê3 RWRNSRG 6PUNHPQ] ± 5DVSHQDYD ) UêGODQWY ý HFKiFK±-LQG LFKRYLFHSRG6PUNHP /L EHUHF± =LWWD

Odesílatel. Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Brno-město soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104 603 00 Brn Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Děčíně . Úřední desky podřízených úřadů. Územní pracoviště v Rumburku; Nabídka služebních míst. 26.04. 2021 251251 - odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním III. Místo výkonu: RUMBURK. Služební poměr Územní pracoviště v Děčíně; 26.04. 2021 251250 - vrchní. Mësto Rumburk, ff. 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk Mésto Rychnov nad Knéžnou, Havlíékovo 136, 516 01 Rychnov nad Knëžnou Mësto kíëany, Masarykovo námëstí 53, 251 01 kíŒany Mësto Sedlëany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlëany Mësto Semily, Husova 82, 513 01 Semily Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný Mësto Sobëslav, námëstí Republiky 59, 392 01 Sobëslav Mésto.

Město Rumburk-Úřední deska - vývěs edesky

Očkovací centrum Lužické nemocnice Rumburk vyzývá občany Šluknovského výběžku k registraci očkování proti covidu-19. V současné době Očkovací centrum Lužické nemocnice disponuje dostatečnou zásobou očkovacích látek Pfizer BioNTech. Čekací doba na očkování je maximálně týden od registrace Rumburk Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, 40801, Rumburk 954240801 Ústí nad Labem 1 Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, 40001, Ústí nad Labem 954240001 Ústí nad Labem 3 Žukovova 546/15, Střekov, 40003, Ústí nad Labem 954240003 Ústí nad Labem 6 Truhlářova 1592/32, Střekov, 40003, Ústí nad Labem 954240006 Ústí nad Labem 7 Krčínova 841/9, Krásné Březno, 40007. Úřední deska. Jsou zobrazeny dokumenty obsahující . ke dni . ze složky. zodpovídá. seřazeno podle . Přejít na přehled pro tisk. Zobrazeno je 25 z celkem 105 záznamů na stránce: -1-2 3 4 5 . Dokumenty Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zobrazit celou složku . Veřejná vyhláška [PDF, 219 kB] vyvěšeno od: 19.8.2019. zodpovídá: Editor stránek. Střednědobý výhled. Úřední deska. Rozpočet obce. Obecní úřad-povinně zveřejňované informace. Obec. Otázky a odpovědi. Obecně závazné vyhlášky, výpis příloh . Mateřská škola Prosečné. OBECNÍ KNIHOVNA . VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Krizové řízení. ÚZEMNÍ PLÁN. VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Plán rozvoje sportu. OBECNÍ DOTACE ODPADNÍ VODY. Elektronická úřední deska - JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 Zástupce soudního exekutora: JUDr

Elektronická úřední deska, MENSEC Systems s.r.o. 160 EX 5403/15: Jiří Jelínek, Velká Hradební 2336/8a, 400 01, Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centru Úřední deska; Odbory úřadu. Odbor vnitřní správy; Odbor výstavby a životního prostředí; Odbor místní a bytové hospodářství; Ekonomický odbor; Poplatky a ostatní platby; Žádosti a formuláře; Městská policie; Odpadové hospodářství; Czechpoint; Povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Povinně zveřejněné informace.

Elektronická úřední deska, MENSEC Systems s.r.o. 160 EX 6065/12: Jana Tušjáková, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Měst Odbor rozvoje a investic, úřad územního plánování, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk, případně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Městského úřadu Rumburk epodatelna@rumburk.cz, či datovou schránku městského úřadu Rumburk sdrbhgg

Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov Adresa, na níž má být písemnost doručena: Dlouhá 705/19, 408 01 Rumburk 1 Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., soudní exekutor, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Doručovaná písemnost: 063 EX1202/17-59,60-Příkaz kúhradě nákladů exekuce dle § 88/2 e.ř.+oznámení Protože adresát. V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona ë. 500/2004 Sb., správní Yád, ve znèní pozdèjších piedpisù, nabývá opatYení obecné povahy Zmèny ë Výběrové řízení na pronájem restaurace Boston na zimním stadionu v Rumburku. Zadávací dokumentace je k dispozici na tomto odkazu:.. zapsaných u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk, na LV 202 pro k.ú. Nová Ch řibská, obec Rybništ ě - pozemek (zahrada) parc. č. 218 o vým ěře 533 m 2 - pozemek (trvalý travní porost) parc. č. 219 o vým ěře 1219 m 2 b) Výsledná cena p ředm ětu dražby: 360 000 K

Územní pracoviště v Rumburku Finanční úřady Orgány

 1. 530417 Doubice Děčín Rumburk 562581 Jiříkov Děčín Rumburk 562777 Rumburk Děčín Rumburk 562823 Staré Křečany Děčín Rumburk 556084 Prášily Klatovy Sušice 562441 Dolní Poustevna Děčín Rumburk 562661 Lipová Děčín Rumburk 545708 Lobendava Děčín Rumburk 562751 Mikulášovice Děčín Rumburk 562858 Šluknov Děčín Rumburk 562912 Velký Šenov Děčín Rumburk 562947.
 2. Úřední deska; Volba prezidenta České republiky - informace k volbě . 06.11.2017 - informace pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12.1. - 13.1.2018 (případné druhé kolo ve dnech 26.1. - 27.1.2018) 6.11.2017 in Úřední deska. Dočasné vyloučení vstupu do lesa - nařízení města Rumburk. 02.11.2017 - nařízení města Rumburk o dočasném.
 3. Vojtěch Petřík, Polní 715/4, 40801 Rumburk Rumburk 1 Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení
 4. Do stanice Liberec Rumburk Liberec . 086 Liberec - Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí IDOL Liberec - Žandov DÚK Starý Šachov - Benešov nad Ploučnicí ČD, a.s. Vlak 6600 6653 R 1394 6671 6602 6655 R 139
 5. Úřední deska; Nařízení Města Rumburk č.01/2018 - vyloučení vstupu do lesa Lesů České republiky. 01.02.2018 - Nařízení o vyloučení vstupu do lesa v majetku Lesů České republiky (zákaz vstupu) - nařízení 01/2018. 1.2.2018 in Úřední deska. Návrh opatření obecné povahy - zákaz vstupu do hnízdních lokalit v NP. 30.01.2018 - Návrh opatření obecné.
 6. V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona ë. 500/2004 Sb., správní iád, ve znèní pozdèjších piedpisü, nabývá opatiení obecné povahy Zmèny d. 2 Uzemního plánu Dolní Poustevn
 7. 6 FK Rumburk 26 13 0 13 82:58 42 0 3 7 TJ Střekov 26 14 0 12 73:71 40 2 0 8 Proboštov 26 13 0 13 48:54 38 2 1 9 FK JUNIOR Děčín 26 13 0 13 48:62 36 4 1 10 FK Schoeller Křešice 26 11 0 15 72:90 34 0 1 11 TJ Mojžíř 26 11 0 15 60:57 34 3

Úřední deska - SRA

RUMBURK: Vendula Jasanská, DiS. 950 111 413 vendula.jasanska@dc.mpsv.cz ÚSTÍ NAD LABEM: Bc. Jana Pecháčkov á. Palackého 206/2 408 01 Rumburk - Rumburk 1: 206 EX 1193/18 -54 Usnesení; 206 EX 1259/17 -81 Usnesení; 27.10.2020: HORVÁTHOVÁ Anna: 25.5.1958: Gorkého 87/44 602 00 Brno - Veveří: 206 EX 257/11 -107 Usnesení; 27.10.2020: Bc. ZIKOVÁ Denisa: 8.4.1987: Čs. armády 601/23 160 00 Praha - Bubene u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. Vlastníkem předmětu dražby je povinný výše uvedený. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. 3. Výsledná cena nemovitostí činí částku 1 800,-- Kč. 4. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin. Finden Sie Bewertungen, Öffnungszeiten, Fotos & Videos von Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace - Ärzte: Geriatrie, Gerontologie (Krankheiten Älterer Menschen) in Hrádek nad Nisou. TEL: 482723... Suchen Sie andere Unternehmen aus der Kategorie Ärzte: Geriatrie, Gerontologie (Krankheiten Älterer Menschen) in Hrádek nad Nisou auf Infobel Vojtěcha Kováře 237/4 408 01 Rumburk - Rumburk 2-Horní Jindřichov: MICKOVÁ Monika: Borovanského 2382/21 155 00 Praha - Stodůlky: TOFIOVÁ Veronika: Československých legií 840/21 415 01 Teplice - Trnovany: HOLAN Pavel: Tovární 170/69 417 02 Dubí - Bystřice: DANČO Ladislav: Pod hvězdárnou 212/9 415 01 Teplice.

Radnice - Úřední deska - Město Jiříko

 1. sky-urad-mikulasovice-uredni-deska.html Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně, při veřejném projednání nebo nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání na podatelnu Městského úřadu Rumburk, na adresu: Městský úřad Rumburk Odbor Regionálního rozvoje a investic, úřad územního plánování Tř. 9. května 1366/48 408 01 Rumburk, případně v.
 2. místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk - Neugersdorf). Dne 1. dubna 2020 vláda toto dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodloužila do 24. dubna 2020. Opatřením vlády ze dne 23. dubna 2020 bylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodlouženo do 14. května 2020 a současně bylo jedno z určených míst k.
 3. ORP Rumburk: část honitby Vlčí Hora - CZ 4212110017 Šternberk - CZ 4212210015 Knížecí - CZ 4212209006 Tanečnice - CZ 4212210005 7) Tato výjimka nenahrazuje souhlasy vlastníků dotčených pozemků. 8) Tato výjimka se netýká území přírodních rezervací, národních přírodních rezervací a přírodních památek
 4. Rumburk, žádost o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby Chodník - Vilémovská ul., Dolní Poustevna na pozemcích st. p. č. 231/1, 465, 151, 152 a p. p. č. 568/1, 351/5, 572/1, 357/13, 357/28, 357/3, 573/2, 361/7, 361/9, 361/6, 361/8, 361/5, 361/3, 162/2, 162/1, 352/18, 352/17 a 362/14 v kat. území a obci Dolní Poustevna. Stavba dopravní infrastruktury řeší výstavbu.
 5. Rumburk, pro obec Varnsdorf, kat. území Varnsdorf, a to: včetně jejich součástí a příslušenství a následně ROZHODL TAKTO: Stránka 2 z 2 Soudní exekutor vyzývá osoby, které mají k výše uvedeným nemovitým věcem věcná břemena nezapsaná v katastru nemovitostí, výměnky a nájemní či pachtovní práva, aby do 30 dnů od zveřejnění této výzvy tuto skutečnost.
 6. Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk Č.j.: 1734585/17/2513-80542-506148 Vyřizuje: Diviš Jiří Oddělení vymáhací II Telefon: (+ 420) 412 355 364, (+ 420) 412 355 111 E-mail: jiri.divis@fs.mfcr.cz ID datové schránky: 4nwn6cc DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 9/2017 Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a § 211 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve.
 7. Analytik/analytička-projektant/ka 22.11.2019 14:29 /Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Uredni-deska/Oznameni-a-jina-uredni-sdeleni/Volna-mista/DMS/Analytik.

Úřední deska Veřejné zakázky Senior modul Hlášení rozhlasu. Home; Aktuality; Aktuality; Vytisknout. Aktuality. první stránka; předchozí stránka; 1; 2; další stránka; poslední stránka ; Zobrazeno 1-30 ze 33. Zobrazit vše. Změna ve vlakovém provozu. Datum: 30. 3. 2021. Informace o změně ve vlakovém provozu na trati: 083 Děčín - Bad Schandau - Dolní Poustevna. ZM souhlasí s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 528-323/2013 ze dne 9.12.2013, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Rumburk dne 16.12.2013 pod č. 655/2013. USNESENÍ Č. 320/1 MINISTERSTVO VNITRA CESKÉ REPUBLIKY MINISTERS TV O V NITRA t R Nad štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34, Praha 7 C. j. MV- 48168-1/OAM-202 Úřední deska; Opatření obecné povahy - ochrana státních hranic. Vláda České republiky (dále jen vláda) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o ochraně státních hranic) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evroého parlamentu a.

Úřední deska - Policie České republik

Úřední deska. Veřejné vyhlášky města; Obecně závazné vyhlášky města; Záměr města pronajmout a převést; Pozvánka na zasedání zastupitelstva města; Výběrová řízení; Informace dle zákona č.106/1999; Finanční záležitosti; Vyhlášky finančního úřadu; Různé; Veřejnoprávní smlouvy; Nálezy - oznámení. Příloha č. 1 44. Caniniová Yveta 25.8.1969 8, Labská Stráň 45. CETIN a.s. 04084063 Českomoravská 19/2510, Praha 46. Cihlář Jiří 20.3.1972 Plynární 14. usnesení E. Eást 8/12/2020, 13/12/2020 zastupitelstva mésta ze dne 20.5.2020 jako sledované bere na vëdomí a schvaluje usnesení 13/14/2020, 16/14/2020 zastupitelstva mësta ze dne 30.9.2020 jako sledovan

 • CBD Warnung.
 • Casalux LED Deckenleuchte.
 • Welcher Fisch betreibt Brutpflege.
 • Anthroposophische Kunstdrucke.
 • Download from OneDrive to iphone.
 • Ultima Thule Iittala.
 • Online Medien Liste.
 • Ingenico Kassenschnitt vom Vortag drucken.
 • Beste Jacke für Island.
 • DMG MORI virtual showroom.
 • Parken Flughafen Kopenhagen.
 • Beste Eiweißquelle Muskelaufbau.
 • Frühförderstelle München West.
 • Best free sample packs.
 • Rammstein Zeig dich lyrics.
 • Neue RSA 2020 PDF.
 • Ausbildung abgeschlossen aber nicht bestanden.
 • Michael Illner Kinder.
 • Hornhecht Eckernförder Bucht.
 • Capablanca Bernstein.
 • Vollzeitpflege Pflegekind.
 • Rechtsanwalt Hütter Oberhausen.
 • Underground auf amerikanisch.
 • Akrapovič.
 • Blick am sonntag ePaper.
 • PLY viewer online.
 • Regal für Schläuche.
 • Wise Guys geburtstagslied chords.
 • Minecraft zusammen spielen PS4.
 • Similarweb dom.
 • ALB Abkürzung.
 • FPV mW erhöhen.
 • Wellness im Schwarzwald.
 • ONYGO versandkostenfrei.
 • Feng Shui Farben Küche.
 • IOS uni due latein.
 • Mittelalterliche städte baden württemberg.
 • Felix Immler Workshop.
 • PLY viewer online.
 • Venetische Adria.
 • Terraria party.